ADVISERING
& BEGELEIDING
BRANDVEILIGHEID
& BOUWKUNDE
WISSELWEG 159 T 036 529 05 43 INFO@BJHSAFETYSERVICES.NL
1314 CC ALMERE F 036 532 40 02 WWW.BJHSAFETYSERVICES.NL

BHV Opleiding

BJH Safety Services kan opleidingen organiseren op het gebied van BHV, namelijk:

 • De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening

 • De Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening

 • Ploegleider Bedrijfshulpverlening

 • Herhalingscursus Ploegleider Bedrijfhulpverlening

 • Opleiding Hoofd/Coördinator Bedrijfshulpverlening.

BJH Safety Services adviseert om de functieprofielen van de BHV-organisatie af te stemmen op de grootte en het gebruik van het pand. Op basis van de toegekende functieprofielen per lokatie kan maatwerk geleverd worden voor de te houden opleidingen. Het organiseren en uitvoeren van BHV opleidingen, binnen uw organisatie, dient geborgd te zijn in een beleidsplan om draagvlak te creëren voor de BHV-organisatie. De opleiding die BJH Safety Services kan verzorgen ondervangt de taken van bedrijfhulpverlener, ploegleider en Coördinator/ Hoofd BHV.


Taken van de bedrijfshulpverlener


De taken van de bedrijfshulpverlener zijn als volgt omschreven in artikel 15 van de Arbo-wet:

 • Het verlenen van eerste hulp

 • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen

 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezigen in de organisatie of in de directe omgeving hiervan

 • Het alarmeren van de interne organisatie.

 

Taken ploegleider

De taken van de Ploegleider kunnen de volgende onderdelen omvatten:

 • Pro-actie (beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen)

 • Preventie (zorgdragen voor de veiligheidssituatie van de inzet- en werkomgeving)

 • Preparatie (voorbereiden op de inzet en het oefenen van de bedrijfshulpverleningsploeg)

 • Repressie (het coördineren en aansturen van de BHV-ers bij een inzet/ontruiming)

 • Salvage (bereddering achteraf, evalueren en rapporteren van de inzet, de oefeningen en de nazorg)

 

Taken van de Coördinator/Hoofd BHV

 

 • Organiseren van de bedrijfshulpverleningsorganisatie

 • Beheer van de bedrijfshulpverleningsorganisatie en de middelen

 • Communicatie over de bedrijfshulpverlening

 • Opleiden en geoefend houden van de bedrijfshulpverleners

 

De opleiding(en) worden gehouden door een instructeur met gespecialiseerde kwalificaties. De opleiding wordt afgesloten met een examen volgens het examenreglement. Dit kan zowel op lokatie als bij BJH Safety Services.