ADVISERING
& BEGELEIDING
BRANDVEILIGHEID
& BOUWKUNDE
WISSELWEG 159 T 036 529 05 43 INFO@BJHSAFETYSERVICES.NL
1314 CC ALMERE F 036 532 40 02 WWW.BJHSAFETYSERVICES.NL

Brandveiligheid

De werkzaamheden die BJH Safety Services kan uitvoeren voor uw organisatie in het kader van integrale brandveiligheid zijn verdeeld in de categorieën Bouwkunde, Installaties en Organisatie (BIO).

 

Een gebouw moet in de optiek van BJH vanuit de bouwkundige invalshoek (brand- en subbrandcompartimentering) veilig zijn. De installaties (o.a. brandmeldinstallatie, noodverlichting, brandblusmiddelen) moeten aan de eisen voldoen en organisatorisch (bedrijfshulpverlening en ontruimingsoefeningen) moeten afdoende georganiseerd en gewaarborgd zijn. Het streven van BJH is om op een eenduidige manier gezamenlijk aan de (brand)veiligheid te werken. Het minimaal wettelijk kader dat voorgeschreven staat in het Bouwbesluit 2012 en aanvullende normeringen dienen nageleefd te worden om de (brandveiligheid) van cliënten, werknemers en de omgeving te waarborgen. BJH vindt dat brandveiligheid (organisatorisch, de technische en materiële aspecten) een essentieel onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering van een organisatie.

 

BIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kernactiviteit van BJH is gericht op integrale brandveiligheid in de categorieën bouwkunde, leveren, certificeren en onderhouden van installaties (brandveiligheidsvoorzieningen) en organisatie. In al deze aspecten, in meer en mindere mate, gaat BJH Safety Services op zoek naar maatwerk oplossingen die zo dicht mogelijk blijft bij de wensen van de organisatie, opdrachtgever en gebruiker met inachtneming van het wettelijk kader. BJH ondersteunt opdrachtgevers bij het opstellen van haar beleid ten behoeve van een stabiele, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering op het gebied van brandveiligheid (o.a. meerjaren beleidsplan ‘bestuursmethodiek brandveiligheid’).