ADVISERING
& BEGELEIDING
BRANDVEILIGHEID
& BOUWKUNDE
WISSELWEG 159 T 036 529 05 43 INFO@BJHSAFETYSERVICES.NL
1314 CC ALMERE F 036 532 40 02 WWW.BJHSAFETYSERVICES.NL

Bouwkunde

BJH Safety Services maakt onderdeel uit van de BJH Groep en is erkend BGB Bedrijf welke namens KIWA gebouwen mag certificeren op de naleving van brandveiligheidsaspecten. Binnen de organisatie zijn meerdere medewerkers gekwalificeerd om KIWA certificaties te mogen uitvoeren volgens de regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken.

De directie van BJH is zowel bouwkundig als installatietechnisch opgeleid, waarbij de operationeel directeur gespecialiseerd is in brandveiligheid en de algemeen directeur in strategisch management. Bij BJH zijn adviseurs bouwkundig of installatietechnisch onderlegt en gespecialiseerd in brandveiligheid. De adviseurs zijn Adjunct Hoofd Brandmeester en/of Fire Safety Engineer en volgen jaarlijks aanvullende cursussen om up to date te blijven van nieuwe of gewijzigde normeringen en regelgeving. Binnen BJH is er sprake van een platte organisatie, met vooral hoog opgeleide medewerkers die allround inzetbaar zijn en op diverse posities binnen de organisatie actief zijn. Door de platte organisatie met een directie bestaande uit twee leden die allen naast directievoering ook nog actief zijn in andere rollen binnen de organisatie kunnen onze opdrachtgevers op efficiënte wijze bediend worden. De werkzaamheden die BJH kan uitvoeren voor u organisatie in het kader van integrale brandveiligheid zijn verdeeld in de categorieën Bouwkunde, Installaties en Organisatie (BIO).

 

De bouwkundige activiteiten van BJH zijn: 

 

 1. Nulmeting uitvoeren (nieuwe locaties) en handhaving (bestaande locaties) brandveiligheid en bouwregelgeving;
 2. Het beheren van een logboek (brand)veiligheid voor nieuwe locaties en deze periodiek laten updaten voor de bestaande locaties;
 3. Het maken van vluchtwegplattegronden, ontruimingsplannen, bouwkundige-, gebruiksmelding- en omgevingsvergunning tekeningen en het ophangen van vluchtwegplattegronden op locatie;
 4. Naar aanleiding van geconstateerde gebreken of tekortkomingen een actiepunten lijst opstellen die zorg draagt voor een georganiseerde aanpak;
 5. Het aanvragen van een omgevingsvergunning inclusief overleg met verantwoordelijke instantie;
 6. Het beschrijven van een gelijkwaardige oplossing op het gebied van brandveiligheid voor de verantwoordelijke Instantie;
 7. Het maken van een gedetailleerde werkomschrijving met bijbehorende kostenbegroting;
 8. Coördinatie, begeleiding en uitvoering brandveiligheid;
 9. Kiwa certificatie volgens de regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken;
 10. Het maken van een berekening beheersbaarheid van brand;
 11. Het maken van brandoverslagberekeningen;
 12. Het maken van een doorstroom capaciteitsberekening;
 13. Het inmeten en actualiseren van bouwkundige tekeningen conform NEN 2580.