ADVISERING
& BEGELEIDING
BRANDVEILIGHEID
& BOUWKUNDE
WISSELWEG 159 T 036 529 05 43 INFO@BJHSAFETYSERVICES.NL
1314 CC ALMERE F 036 532 40 02 WWW.BJHSAFETYSERVICES.NL

Organisatie

BJH Safety Services kan een organisatie ondersteunen bij het opstellen van een effectief brandveiligheidsbeleid en efficiënte organisatie ten einde veiligheid van cliënten, medewerkers en omgeving te borgen. BJH adviseert (beleidsmatig) directie en management op het gebied van brandveiligheid en het nakomen van regelgeving en procedures op het gebied van brandveiligheid, bouwregelgeving en installatietechniek om onder andere de (juridische) aansprakelijkheid te beperken. BJH heeft hierbij handvatten ontwikkeld om processen te waarborgen. Bij diverse opdrachtgevers is inmiddels een meerjarenplan 'bestuursmethodiek brandveiligheid' opgesteld en uitgerold binnen de organisatie. Veelal heeft BJH een Document Management Systeem geïmplementeerd bij haar opdrachtgevers, waarbij processen brandveiligheid en (afgesproken) documenten anytime en anyplace, web-based toegankelijk zijn in een beveiligde omgeving. Zo kan er voor iedere opdrachtgever een maatwerk oplossing worden gemaakt op het gebied van (brand)veiligheid, waarbij processen en (afgesproken) documenten worden gearchiveerd. Veelal worden deze processen vastgelegd in het meerjaren beleidsplan bestuursmethodiek brandveiligheid.

 

De algemeen directeur heeft strategisch management gestudeerd en de operationeel directeur is brandtechnische en juridisch onderlegt (Algemene Wet Bestuursrecht). Binnen BJH zijn senior adviseurs hier bekend mee en spelen een belangrijke rol bij het fundament meerjaren beleidsplan 'bestuursmethodiek brandveiligheid'. De werkzaamheden die BJH Safety Services kan uitvoeren voor u organisatie in het kader van integrale brandveiligheid zijn verdeeld in de categorieën Bouwkunde, Installaties en Organisatie (BIO).

 

De organisatorische activiteiten van de BJH zijn:

 

  1. Het opstellen van een meerjaren beleidsplan ‘bestuursmethodiek brandveiligheid’;
  2. Het schrijven van een bestuursnotitie brandveiligheid voor RvT, RvB en eerste management laag;
  3. Het schrijven van financiële rapportages benodigd voor budgetbewaking;
  4. Het schrijven van een management informatie rapportages benodigd voor borging processen;
  5. Het opstellen of actualiseren van BHV beleid aan de huidige organisatie;
  6. Het implementeren van een Document Management Systeem voor borging van processen en archiveren van (afgesproken) documenten;
  7. Nulmeting BHV per locatie;
  8. Het organiseren, begeleiden en evalueren van ontruimingsoefening inclusief logboek verslag;
  9. Het organiseren, begeleiden en geven van opleidingen BHV;
  10. Het geven van opleiding(en) BHV/ Beheerder Brandmeldinstallatie.