ADVISERING
& BEGELEIDING
BRANDVEILIGHEID
& BOUWKUNDE
WISSELWEG 159 T 036 529 05 43 INFO@BJHSAFETYSERVICES.NL
1314 CC ALMERE F 036 532 40 02 WWW.BJHSAFETYSERVICES.NL

Installaties & Onderhoud

brandmeldinstallatieBJH Safety Services kan er voor zorgdragen dat onderhoud, keuring, storingswerkzaamheden en installatie met betrekking tot de brandmeldinstallatie (NEN 2651-1) en ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575 en de NPR 2576) uit handen wordt genomen.

De NEN 2654-1 dient voor het beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties. In deze norm wordt er onderscheid gemaakt tussen een drietal periodiek controles per jaar:

 1. Minimaal 1x per maand dienen de volgende taken worden uitgevoerd:
  • Visuele controle van de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel en de nevenpanelen;
  • Functionele controle van de doormelding van een brandalarm;
  • Functionele doormelding van een storingsmelding.
 2. Minimaal 1x per 4 maanden dienen de volgende taken worden uitgevoerd:
  • Visuele controle of alle handbrandmelders goed bereikbaar zijn;
  • Visuele controle van de noodzakelijke vrije ruimte rondom automatische melders;
  • Visuele controle of alle melders naar behoren kunnen functioneren;
  • Vaststellen of er zich veranderingen hebben voorgedaan:
  • Ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem en/of bouwconstructie;
  • Controle m.b.t. actueel zijn van alarmorganisatieplan, bedieningsvoorschrift, installatieplattegronden, blokschema, functiematrix, etc;
  • Functionele controle van een meldfunctie van elke meldergroep.
 3. Minimaal 1x per jaar moet de gehele brandmeldinstallatie (vanaf melder t/m stuurrelais) controleren en preventief onderhoud doen. Dit dient door een NCP erkend bedrijf uitgevoerd te worden.

Alle uitgevoerde controles, reparaties en wijzigingen moeten (naast alarmen en storingen) worden ingevuld in het logboek.