Home Branches Overheid: Zorgeloos asset management

Overheid: Zorgeloos asset management

Als asset manager, verantwoordelijk voor de brandveiligheid van publiek vastgoed, kunt u onmogelijk zelf continu met uw neus bovenop uw pand zitten. Maar u wilt natuurlijk wel een zeker gevoel hebben over de brandveiligheid van uw onroerend goed. En vooral: u wilt de risico’s beheersen die samenhangen met de activiteiten van uw gebruiker(s). Cruciaal hierbij zijn het beperken van de kans op ontstaan en uitbreiding van brand door het hele gebouw. De voorbeeldfunctie die uw organisatie heeft, stelt bijzondere voorwaarden aan de persoonsveiligheid van uw pand. Bij een daadwerkelijke calamiteit is het essentieel dat u kunt aantonen dat u aan alle eisen voldoet.

Voor onafhankelijk advies over brandveiligheid kunt u tegenwoordig niet meer terugvallen op de brandweer. Wat nodig is, is een professionele benadering van elke specifieke situatie. BJH Safety Services is daarvoor de efficiënte en onafhankelijke partner die u terzijde staat. Samen met u stellen we heldere en haalbare doelstellingen op en helpen we bij implementatie van maatregelen.

 

Duidelijkheid in risico’s eerst

Het in kaart brengen van belangen en demarcaties helpt u bij het verhelderen van risico’s. Daardoor worden de risico’s beheersbaar en kosten beter voorspelbaar. BJH realiseert optimale brandveiligheid door
– Vastleggen van belangen en demarcaties
– Vertalen van aanvullende voorwaarden
– Dossier- en vergunningenonderzoek
– Aan- en verkooponderzoek (Due Dilligence)
– Brandveiligheidsinspecties
– Bepalen van verbeteringen
– Niet-standaard oplossingen
– Uitvoeren en coördineren van bouwkundige, technische, en organisatorische oplossingen
– Continuïteit door borging en handhaving

Verandert er iets aan het gebruik in uw pand? Zijn uw gebouwen écht veilig bij het ontstaan van brand? Brengt uw nieuwe gebruiker misschien weer andere risicofactoren met zich mee? Dan bekijken wij de situatie opnieuw.

Laat brandrisico’s onderzoeken!

Verandert er iets aan het gebruik in uw pand? Zijn uw gebouwen écht veilig bij het ontstaan van brand? Brengt uw nieuwe gebruiker misschien weer andere risicofactoren met zich mee? Dan bekijken wij de situatie opnieuw.

Onze klanten