Home Branches Risicobeperking bij eigendom en verhuur

Risicobeperking bij eigendom en verhuur

Als eigenaar en verhuurder van vastgoed kunt u onmogelijk zelf continu met uw neus bovenop uw woon- of bedrijfspand zitten. Maar u wilt natuurlijk wel een zeker gevoel hebben over de brandveiligheid van uw onroerend goed. En vooral: u wilt de risico’s beheersen die samenhangen met de activiteiten van uw huurder(s). Cruciaal hierbij zijn het beperken van de kans op ontstaan en uitbreiding van brand door het hele gebouw. Uw verzekeraar stelt daarnaast voorwaarden aan de verzekerbaarheid van uw pand. Bij een daadwerkelijke calamiteit is uitkering pas zeker wanneer u kunt aantonen dat u aan alle eisen voldoet.

Voor goede raad over brandveiligheid kunt u niet terugvallen op gemeenten of brandweer. Wat nodig is, is een professionele benadering van uw specifieke situatie. BJH Safety Services is daarvoor de efficiënte en onafhankelijke partner die u terzijde staat. Samen met u stellen we heldere en haalbare doelstellingen op en helpen we bij implementatie van maatregelen.

Duidelijkheid in risico’s eerst
Het in kaart brengen van belangen en demarcaties helpt u bij het verhelderen van risico’s. Daardoor worden de risico’s beheersbaar en kosten beter voorspelbaar.

 

BJH realiseert optimale brandveiligheid door

  • Vastleggen van belangen en demarcaties
  • Vertalen van aanvullende voorwaarden
  • Dossier- en vergunningenonderzoek
  • Aan- en verkooponderzoek (Due Dilligence)
  • Brandveiligheidsinspecties
  • Bepalen van verbeteringen
  • Niet-standaard oplossingen
  • Uitvoeren en coördineren van bouwkundige, technische, en organisatorische oplossingen
  • Continuïteit door borging en handhaving

Verandert er iets aan de verhuurstatus in uw pand? Zijn uw gebouwen écht verzekerd bij brandschade? Brengt uw nieuwe huurder misschien weer andere risicofactoren met zich mee? Dan bekijken wij de situatie opnieuw. Want schade door brand ligt altijd ergens op de loer. Klaar om toe te slaan als de omstandigheden te toelaten.

Laat brandrisico’s onderzoeken!

BJH Safety Services staat u vastgoedeigenaar terzijde bij het screenen en aanpassen van uw eigendom(men) op brandveiligheid. Bijvoorbeeld zoals we dat doen en hebben gedaan voor: Around Town management, Blue Goose Ventures (HUSA Logistics), MVGM Vastgoed, Veolia, Gemeente Amsterdam, Ymere

Onze klanten