Home Branches Zorg: brandveiligheid voor niet-zelfredzame personen

Zorg: brandveiligheid voor niet-zelfredzame personen

Brand in een zorginstelling, er zijn helaas wereldwijd tragische voorbeelden van bekend. Helaas is het ontstaan van brand en rook ook in uw gebouw niet uitgesloten. Om te voorkomen dat hierdoor slachtoffers vallen, schrijft het Bouwbesluit bouwregels voor. Echter, het volledig voldoen aan deze voorschriften is nog geen garantie dat brand niet kan ontstaan of, erger nog, kan uitbreiden. BJH Safety Services helpt zorginstanties bij het ontdekken van de meest risicovolle knelpunten en het vinden van pragmatische oplossingen. Samen met u stellen we heldere en haalbare doelstellingen op en helpen we bij implementatie van maatregelen. Bijvoorbeeld door toepassing van de aanbevelingen uit het SIGRA-convenant ‘brandveiligheid in de zorg’.

Veiligheid voor mensen eerst

Bij brandveiligheid in de zorg komt de veiligheid van niet-zelfredzame personen op de eerste, tweede en derde plaats. Of het nu om twintig bewoners van een verzorgingshuis gaat of om honderden patiënten in een ziekenhuis. Daarnaast wilt u ook veilige werkomstandigheden voor uw medewerkers waarborgen. Om dit complete pakket te realiseren, richt BJH Safety Services zich onder meer op

  • Dossier- en vergunningenonderzoek
  • Brandveiligheidsinspecties
  • Brandveiligheidsstrategie en – beleid
  • Organisatorische implementatie
  • Niet-standaard oplossingen
  • Continuïteit door borging en handhaving

Wilt u de brandrisico’s inperken?

Weet u zeker dat de brandveiligheid van uw gebouw op orde is? Bent u op de hoogte van de onderdelen waar het mis kan gaan? En bent u erop voorbereid áls het gebeurt? Weet u welke verbeteringen de meeste winst opleveren in brand- en vluchtveiligheid? Heeft u voldoende kennis en ervaring binnen uw organisatie om verbeteringen door te voeren? Neem bij twijfel of voor een second opinion contact op met BJH Safety Services. Wij onderzoeken de huidige situatie en geven u advies over de verbetermogelijkheden. Bijvoorbeeld zoals we dat doen, of hebben gedaan, voor Amstelring, Stichting HVO-Querido, Stichting De Zorgcirkel, Stichting Evean Zorg Amsterdam en Heliomare.

Effectief Ontruimen

Wanneer er onverhoopt brand in uw gebouw is moeten de aanwezige personen zo snel mogelijk naar een veilige plaats. Maar wat als niet iedereen in uw gebouw in staat is om zelfstandig een veilige plek te bereiken? Zorgbehoevende personen hebben bij een brand hulp nodig om te kunnen ontruimen.

Het veilig ontruimen van mensen uit een gebouw bij brand is een race tegen de klok. De inrichting en kwaliteit van het gebouw beïnvloedt de hoeveelheid tijd die voor een ontruiming beschikbaar is. De individuele mogelijkheden (of beperkingen) van bewoners in het gedeelte van het gebouw waar de brand is, zijn mede bepalend voor hoeveel tijd er nodig is voor ontruiming. Tenslotte hangt het ook af van hoeveel mensen er op dat moment zijn om te helpen.

In wetgeving staan de (minimale) eisen voor gebouwen ten aanzien van brand- en vluchtveiligheid. Er zijn voorschriften voor bijvoorbeeld de brand- en rookwerendheid van scheidingen en voor installaties. De voorschriften verschillen per type gebruik van het gebouw. Sinds enige jaren eist de wetgever ook dat er bij een brand ‘voldoende ontruimers’ in uw gebouw aanwezig zijn. Dit is bepaald in Bouwbesluit artikel 7.11a en straks in artikel 6.20 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Maar hoe weet u of úw organisatie en het gebouw voldoende zijn ingericht om de bewoners/cliënten veilig en tijdig te ontruimen?

Op basis van langlopend onderzoek is een methode ontwikkeld om op deze belangrijke vraag een antwoord te vinden. Vanuit de praktijk hebben wij deze methode verder ontwikkeld en geschikt gemaakt voor toepassing in praktijksituaties. Wij noemen het “Effectief Ontruimen”.

Met Effectief Ontruimen stellen wij samen met u vast of er voldoende ontruimingspersoneel beschikbaar is bij een brand, waar in uw gebouw dan ook. Natuurlijk kijken wij daarvoor naar de kenmerken van het gebouw, de hulpbehoefte van de bewoners én de mogelijkheden van uw organisatie. En wanneer het resultaat niet voldoende is, dan geeft Effectief Ontruimen meteen optimalisaties die zorgen dat er wel een positief resultaat kan worden behaald.. Als deze optimalisaties zijn verwerkt dan zorgt een fysieke ontruimingsoefening het sluitstuk van deze methode.

Met Effectief Ontruimen kun u aantonen dat uw ontruimingsorganisatie werkt. Wilt u ook aantoonbare zekerheid over uw situatie? Neem contact met ons op!

Onze klanten