Home Branches Zorg: brandveiligheid voor niet-zelfredzame personen

Zorg: brandveiligheid voor niet-zelfredzame personen

Brand in een zorginstelling, er zijn helaas wereldwijd tragische voorbeelden van bekend. Helaas is het ontstaan van brand en rook ook in uw gebouw niet uitgesloten. Om te voorkomen dat hierdoor slachtoffers vallen, schrijft het Bouwbesluit bouwregels voor. Echter, het volledig voldoen aan deze voorschriften is nog geen garantie dat brand niet kan ontstaan of, erger nog, kan uitbreiden. BJH Safety Services helpt zorginstanties bij het ontdekken van de meest risicovolle knelpunten en het vinden van pragmatische oplossingen. Samen met u stellen we heldere en haalbare doelstellingen op en helpen we bij implementatie van maatregelen. Bijvoorbeeld door toepassing van de aanbevelingen uit het SIGRA-convenant ‘brandveiligheid in de zorg’.

Veiligheid voor mensen eerst

Bij brandveiligheid in de zorg komt de veiligheid van niet-zelfredzame personen op de eerste, tweede en derde plaats. Of het nu om twintig bewoners van een verzorgingshuis gaat of om honderden patiënten in een ziekenhuis. Daarnaast wilt u ook veilige werkomstandigheden voor uw medewerkers waarborgen. Om dit complete pakket te realiseren, richt BJH Safety Services zich onder meer op

  • Dossier- en vergunningenonderzoek
  • Brandveiligheidsinspecties
  • Brandveiligheidsstrategie en – beleid
  • Organisatorische implementatie
  • Niet-standaard oplossingen
  • Continuïteit door borging en handhaving

Wilt u de brandrisico’s inperken?

Weet u zeker dat de brandveiligheid van uw gebouw op orde is? Bent u op de hoogte van de onderdelen waar het mis kan gaan? En bent u erop voorbereid áls het gebeurt? Weet u welke verbeteringen de meeste winst opleveren in brand- en vluchtveiligheid? Heeft u voldoende kennis en ervaring binnen uw organisatie om verbeteringen door te voeren? Neem bij twijfel of voor een second opinion contact op met BJH Safety Services. Wij onderzoeken de huidige situatie en geven u advies over de verbetermogelijkheden. Bijvoorbeeld zoals we dat doen, of hebben gedaan, voor Amstelring, Stichting HVO-Querido, Stichting De Zorgcirkel, Stichting Evean Zorg Amsterdam en Heliomare.

Onze klanten