Home Branches Risicobeheersing vlucht- en brandveiligheid

Risicobeheersing vlucht- en brandveiligheid

Valt uw onderneming buiten de hiervoor genoemde sectoren? Ook dan vindt u in BJH Safety Services dé partner voor het inventariseren en realiseren van uw brandveiligheid. Want wij begrijpen wij de brandrisicofactoren van bedrijven in de meest uiteenlopende bedrijfstakken. Onze oplossingen zijn altijd toegespitst op de specifieke gebruiksfuncties en de indeling van uw pand.

Veiligheid voor uw mensen

Als eigenaar of gebruiker van vastgoed kunt u onmogelijk zelf continu met uw neus bovenop uw bedrijfspand zitten. Maar u wilt natuurlijk wel een zeker gevoel hebben over de brandveiligheid van uw onroerend goed. En vooral: u wilt de risico’s beheersen die samenhangen met de activiteiten van uw onderneming. Cruciaal hierbij zijn het beperken van de kans op ontstaan en uitbreiding van brand door het hele gebouw, zodat de gevolgen voor uw bedrijf zo klein mogelijk zijn. Uw verzekeraar stelt bovendien voorwaarden aan de verzekerbaarheid van uw pand. Bij een daadwerkelijke calamiteit is uitkering pas zeker wanneer u kunt aantonen dat u aan alle eisen voldoet.

De mensen in uw gebouw verdienen een (brand-)veilige plek om te wonen en te werken. Voor alle soorten gebouwen voeren wij dagelijks brandveiligheidsonderzoek uit, met een goed onderbouwd advies als resultaat. Afhankelijk van uw opdracht en de problematiek die zich aandient komen wij met een lijst van maatregelen die uw gebouw brandveilig maken, tegen een zo optimaal mogelijke investering.

Om u een idee te geven van branches die van onze diensten profiteren:

  • Retail en grootwinkelbedrijven
  • Zakelijke dienstverlening
  • Groothandel
  • Agrarische ondernemingen

Voor goede raad over brandveiligheid kunt u niet terugvallen op gemeenten of brandweer. Wat nodig is, is een professionele benadering van uw specifieke situatie. BJH Safety Services is daarvoor de efficiënte en onafhankelijke partner die u terzijde staat. Samen met u stellen we heldere en haalbare doelstellingen op en helpen we bij implementatie van maatregelen.

Bij het bepalen van de uitgangspunten stellen wij allereerst vast wat de wettelijke eisen zijn. Een gerichte en goed voorbereide gebouwinspectie brengt de gebreken aan het licht. Daarbij kijken we naar bouwkundige, installatietechnische aspecten. Met de gebruikers zoomen we in op de organisatorische brand- en vluchtveiligheid. We beperken de aantallen en omvang van de herstelmaatregelen door risicoanalyses uit te voeren.

Nieuwsgierig naar wat wij voor ú kunnen doen?

Wij onderzoeken de huidige situatie en geven u advies over de verbetermogelijkheden, bijvoorbeeld zoals we dat doen bij Ballorig Speelparadijzen en Randstad Groep Nederland.

Onze klanten