Home Productinformatie NEN 3140 inspectie arbeidsmiddelen

Productinformatie

NEN 3140 inspectie arbeidsmiddelen

0.00

Beschrijving

Volgens de arbowetgeving dient u uw elektrische arbeidsmiddelen jaarlijks te laten keuren. Overbelasting, veroudering en onjuiste aanpassingen zijn allemaal risico verhogend en kunnen leiden tot brand- en elektrocutie risico’s. Om deze reden is volgens de NEN 3140 normering een periodieke inspectie vereist.  De Arbowet heeft deze verplichting overgenomen en dwingend opgelegd.  BJH Installatietechniek adviseert u graag over uw specifieke installaties over de inspectie interval. Verzekeraars verlangen dat u dit tijdig laat uitvoeren. Anders wordt er bij schade niet (volledig) uitgekeerd! De inspectie wordt opgeleverd middels een rapportage van bevindingen en de conclusie goedkeur/afkeur. Aan de hand hiervan kunt u eventuele tekortkomingen laten verhelpen, of het arbeidsmiddel vervangen, en kunt u richting uw verzekeraar aantonen dat u aan uw polisverplichting op dit gebied heeft voldaan.